Plataforma IoC / IoT eCity | Cloud - Internet das cousas | Internet de todo


IoE, plataforma IoT Systems Cloud
Internet das cousas eCity (IoT) | A plataforma / nube Internet de todo (IoE) contén:
 • Interfaz GUI
 • Consulta SQL elástica
 • Software de servidor Linux (PC local ou centro de datos)
 • Front-End
 • Procesamento de Big Data de Servidores Dedicados
 • Detección de anomalías
 • Xestión do cambio
 • Aplicacións web
 • Moitos métodos de visualización personalizados (mapas, gráficos históricos, gráficos de barras, táboas)
 • Controladores de bases de datos
 • JavaScript personalizado, CSS
 • Back-End
 • Integración de API web