eHouse BIM. Modelado de información sobre edificios.


IoE, sistemas IoT
eHouse BIM Esta solución usa sensores eHouse e eCity para recoller calquera información do edificio.
Esta información realízase ademais para optimizar os parámetros do edificio:

Sensores dispoñibles:
 • Magnetómetro de 3 eixes
 • proximidade (4m) - Tempo de voo
 • temperatura
 • contaminación do aire
 • concentracións de gases
 • presión
 • Inclinómetro de 3 eixes
 • humidade
 • capacidade
 • Giroscopio de 3 eixes
 • proximidade (10 cm)
 • nivel de luz
 • partículas sólidas 1, 2,5, 4, 10um
 • humidade do chan
 • Vibración e aceleración de 3 eixes
 • resistencia
 • cor (R, G, B, IR)
 • Acelerómetro de 3 eixes
 • ALS (luz ambiente)
 • consumo de electricidade
 • raios de ata 40 km

Servidor eHouse recoller e procesar todos os datos e poñelos en bases de datos.
Ademais, "Cambiar interface" envía datos modificados que se poden usar como detección de anomalías.
O servidor pode alimentar aplicacións de IA e aplicacións externas con datos para procesos individuais e informes.